ORDU KADINI
GÜÇLENDİRME DERNEĞİ

Ordu ili ve Karadeniz bölgesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın ve kız çocuklarının toplumsal hayata etkin katılımının güçlenmesi amacıyla 11 yıl önce bir araya geldik.

Hakkımızda

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, 2010 yılında kurulmuş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın ve kız çocuklarının toplumsal hayata etkin katılımının güçlendirilmesi amacıyla Ordu ili ve Karadeniz bölgesinde çalışmakta olan hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan hakları odaklı çalışmalar yürüten Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, kadın ve kız çocuklarının güclendirilmesinin yanı sıra diğer dezavantajlı grupların haklarının ihlalini tespit etmek, insan hakları bilincini artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak ve  kamusal alanda temsiliyeti ve görünürlüğü arttırmak amacıyla farklı kişi, grup, kurum ya da kuruluşlarla ortaklıklar kurmayı ve birlikte çalışma kültürünü desteklemektedir.  Ayrıca dernek, yerel karar alıcıların kadın odaklı çalışmalarını, projelerini ve bütçelerini izleme ve raporlama görevini üstlenmektedir.

Tüzüğümüz

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, 2010 yılında kurulmuş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın ve kız çocuklarının toplumsal hayata etkin katılımının güçlendirilmesi amacıyla Ordu ili ve Karadeniz bölgesinde çalışmakta olan hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan hakları odaklı çalışmalar yürüten Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, kadın ve kız çocuklarının güclendirilmesinin yanı sıra diğer dezavantajlı grupların haklarının ihlalini tespit etmek, insan hakları bilincini artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak ve kamusal alanda temsiliyeti ve görünürlüğü arttırmak amacıyla farklı kişi, grup, kurum ya da kuruluşlarla ortaklıklar kurmayı ve birlikte çalışma kültürünü desteklemektedir. Ayrıca dernek, yerel karar alıcıların kadın odaklı çalışmalarını, projelerini ve bütçelerini izleme ve raporlama görevini üstlenmektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ANLAYIŞIMIZIN TEMELLERİ VE STRATEJİMİZ

Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini, tüm dünyada yıllardır süregiden insan haklarını gerçekleştirme arayışının ve mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü söylemeliyiz.
Dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirme hedefiyle ortaya koyulan çok sayıdaki uluslararası sözleşme ve beyanname bizim toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışımızın temellerini oluşturuyor.

ÖNCELİKLERİMİZ

VE EYLEMLERİMİZ

Çıktığımız yolculukta birlikte güçlenebilmemiz için önceliklerimizi ve eylemlerimizi iki temel değer üzerinden kurguluyoruz:

Birlikte güçlenme

Şiddetsizlik kültürü

Dernek Yapısı

Tüzük

Programlar

NEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI GELİŞTİRİYORUZ?

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan edindiğimiz bilgi ve deneyim, kadınları ve kız çocuklarını etkileyen şiddet ve eşitsizliklerin toplumun çeşitli kesimlerini etkileyen daha geniş insan hakları ihlalleriyle kesiştiğini gösterdi. Bu kesişimin odağında ise eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bundan sonrasında yapacağımız çalışmalarda yol gösterici olması amacıyla derneğimizin tüm faaliyetlerinde önceleyeceği toplumsal cinsiyet eşitliği politikabelgesini hazırlamaya karar verdik.

Duyurular/Haberler

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.