Birimler

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
  1. Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları 
  2. İzleme Çalışmaları 
Çocuk Koruma Çalışmaları

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği

  1. Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları
  2. İzleme Çalışmaları

Çocuk İstismarının Önlenmesi Çalışmaları

  1. Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları
  2. İzleme Çalışmaları

VAKA TAKİBİ BİRİMİ

Kadına Yönelik Şiddet Vaka Takibi
Çocuğa Yönelik Şiddet Vaka Takibi

KENT VE SOSYAL ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Koro Çalışmaları
Tiyatro Çalışmaları
Kermes, Panayır
Paydaşlarla İlişkiler

FİNANS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Kaynak Geliştirme
Kurumsal Kapasite Geliştirme
Politika Geliştirme
İnsan kaynakları

Politikalarımızı incelemek ister misiniz?