Yayınlar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarına Sivil Bir Bakış: ORDU İNCELEMESİ

Hazırlayan: Aysun Aydın

Yoksulluğun Mirası

Mevsimlik Tarım Göçü ile Fındık Hasadına Katılan Çocukların İyi Olma Halleri

Tuğba Kontaş Azaklı / Aysun Aydın